Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. II Małopolski Motoweek - bezpieczeństwo na drodze.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

W tym roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem startuje ze sportową ofertą dla mieszkańców Małopolski! Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów! Każdy znajdzie aktywność dla siebie.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: pałac w Niedźwiedziu. Szczegóły w załączniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Dalsze przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych - do 31 sierpnia 2022r.

Informujemy Państwa, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Prandocin:

Podkategorie