Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie przypomina osobom prowadzącym działalność rolniczą o:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 26.03.2022, stopień 1.

Więcej TUTAJ

Burmistrz Gminy Słomniki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 17.03.2022, stopień 1.

Więcej TUTAJ

Zachęcamy do wypełnienia formularza wszystkie osoby, które pod swój dach przyjęły uchodźców.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza na szkolenie pt. "Zasady i procedury pozyskiwania środków finansowych w ramach płatności bezpośrednich".

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 15.03.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Podkategorie