Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci CRP (CHARLIE–CRP) będą obowiązywały do 31 maja 2022r. Premier podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Słomniki przystąpiła do opracowania analizy skali zjawiska ubóstwa energetycznego na naszym terenie.

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci CRP (CHARLIE–CRP) będą obowiązywały do 15 maja. Premier podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Każdy obywatel Ukrainy, który dotychczas nie skorzystał ze szczepienia przeciw COVID-19, może bez przeszkód przyjąć cały cykl darmowych szczepień w Polsce.

Konsultacje społeczne projektów: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2022 – 2026, Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słomniki na lata 2022-2024 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Słomniki na lata 2022-2024.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Januszowice:

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać od 25 kwietnia do 16 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podkategorie