Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 16.02.2022 stopień 2.

Więcej TUTAJ

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  -  teren pod tymczasowe garaże samochodowe położone w mieście Słomniki i miejscowości Miłocice oraz działki rolnicze w Miłocicach -  na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy.

Słomniki 14.02.2022r

 

 

Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach informuje, że zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon zbiornika wody pitnej w miejscowości Januszowice, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu przez pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tam pojazdami w ramach relaksu.

Poszukujemy stażysty do pracy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Do jego obowiązków będzie należało m.in. przygotowywanie, segregowanie i wysyłanie korespondencji, archiwizacja dokumentacji, bieżąca obsługa klientów urzędu, pomoc w wypełnianiu wniosków klientom urzędu. Warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zapraszamy osoby chętne do kontaktu, tel. 123881102, wew. 122.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.1899 z późn. zm).

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 14.02.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Podkategorie