Chcesz  podjąć nowe wyzwania zawodowe? Rozwijać się? Awansować? Jesteś zdecydowany na zmianę, dzięki której poprawisz swoją sytuację na rynku pracy i chcesz zrobić kolejny krok w karierze?

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zatrudni osobę do pracy na stanowisku: kierowca kat. C – wóz asenizacyjny. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń – I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokal mieszkalny  (nabywa najemca lokalu).

 Słomniki 08.07.2021r.

Poradnictwo prawne w Słomnikach odbywa się na ul. Kościuszki 26.

Przychodnia Zdrowia SPZOZ w Słomnikach zaprasza na szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką firmy Pfizer. Posiadamy wolne terminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słomniki.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Urząd Miejski poszukuje stażysty na stanowisko pomoc dla administratora obiektu w strefie rekreacji w Januszowicach; do jego obowiązków należałoby m.in. pomoc w prowadzeniu obiektu, pomoc w obsłudze wypożyczalni sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach; praca w wymiarze 5-dniowym, włączając weekendy. Warunkiem jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zapraszamy!

Kontakt 123881102, wew. 122.

Podkategorie