Obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r.

Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zapraszają na VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, realizowany pod patronatem medialnym m.in. Głosu Seniora przy partnerstwie organizacyjnym Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego. VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki odbędzie się 16 listopada 2023 r. w Kinie Kijów przy al.Krasińskiego 34 o godzinie 9:00.

PONIŻSZE OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM TUTAJ

Obwieszczenia w sprawie podania do publicznej wiadomości planów polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024.

W dniach 9 października 2023 r. – 3 listopada 2023 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do zamiany.

Komisariat Policji w Słomnikach informuje, iż dzielnicowy rejonu nr 2 /miejscowości Prandocin, Prandocin lły, Prandocin Wysiołek, Muniakowice, Janikowice, Wężerów, Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Brończyce, Waganowice, Czechy,   Kępa, Trątnowice /asp. Dawid Janus /teI. 608-560-697/ w okresie od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024r. będzie prowadził działania priorytetowe dot. niestosowania się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do oznakowania poziomego tj. powierzchnia wyłączona z ruchu w miejscowości Prandocin skrzyżowanie dróg relacji Muniakowice - Obrażejowice celem wyeliminowania naruszeń przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Źródło: Komisariat Policji w Słomnikach

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń)  został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Informujemy, że na czas odpustu w parafii pw. Bożego Ciała Słomnikach zakazuje się wyznaczania obszarów (rezerwacji) pod kramy poprzez malowanie na krawężnikach czy też kostce brukowej linii, a także ingerencji w nawierzchnię Rynku i jej niszczenie.

Prosimy o dostosowanie się do tych wytycznych.

 

Podkategorie