Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że trwa XII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Szanowni mieszkańcy,

Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku” – zgłoś kandydata do nagrody!

Wnioski można składać przede wszystkim na:

Młodzieżowa Rada funkcjonuje jako organ kolegialny, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Powiatu Krakowskiego. Opiniuje projekty uchwał dotyczące młodzieży, podejmuje działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej oraz bierze udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży oraz monitoruje ich realizację.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, na terytorium całego kraju trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) obowiązuje do 31 sierpnia, do godz. 23.59.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

Miasto Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych Mieszkańców w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych oraz preferencji transportowych Mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, razem 36 gmin.

4 czerwca będzie miał miejsce jubileusz 140-lecia OSP Słomniki.

31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych.

Podkategorie