A A A
Nowy wóz strażacki

Nowoczesny samochód ratowniczo-pożarniczy trafił do strażaków ochotników z Miłocic. Uroczystość odbyła się na niepołomickim Rynku z udziałem władz naszego województwa. Kluczyki do nowego samochodu z rąk marszałka Jacka Krupy odebrał Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

Strażacy z OSP Miłocice otrzymali nowoczesny samochód ratowniczo-pożarniczy w ramach Projektu Bezpieczna Małopolska realizowanego przez Urząd Marszałkowski.   Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy typu średniego, z napędem 4x4, zbiornikiem wody o pojemności 3 tys. litrów oraz zbiornikiem  300 litrów na środek pianotwórczy. Ponadto wyposażony jest we wciągarkę 8 ton i maszt oświetleniowy, System zamontowany w samochodzie posiada układ wodno-pianowy z możliwością podawania wody i piany  (system dostosowuje ilość środka pianotwórczego do przepływającej wody). Ma też autopompę dwuzakresową, która może pracować na wysokim i niskim ciśnieniu. Wóz posiada instalację zraszaczową, wykorzystywaną np. do mycia jezdni. Warto podkreślić, że samochody są też przyjazne dla środowiska – wszystkie wyposażono bowiem w silniki spełniające wyśrubowane normy czystości spalin EURO VI. Koszt takiego samochodu to ponad 681 tys. zł.

Uroczystość przekazania tego sprzętu odbyła się na Rynku w Niepołomicach, a uświetniła ją Orkiestra Dęta OSP z Prandocina, która mimo niekorzystnej pogody pięknie reprezentowała Gminę Słomniki poprzez muzyczne akcenty. Oprócz Burmistrza Pawła Knafla byli obecni Komendant Gminnej OSP Adam Przecherka oraz  przedstawiciele OSP Miłocice.

Gmina Słomniki znalazła się w gronie 5 gmin powiatu krakowskiego, które otrzymały dofinansowanie w Projekcie Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie współfinansowanego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęćKluczyki do pierwszych 11 wozów strażackich odebrali w piątek w Niepołomicach z rąk marszałka Jacka Krupy i wicemarszałka Wojciecha Kozaka wójtowie i burmistrzowie  gmin z powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, wielickiego i proszowickiego. W sumie dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” zostaną zakupione 34 pojazdy dla strażaków ochotników. Kolejne zostaną przekazane jeszcze w maju i czerwcu.

Fot. Adam Przecherka