A A A
Nowy samochód dla OSP Słomniki

Strażacy ze Słomnik są jeszcze lepiej przygotowani do akcji ratunkowych,  bowiem zyskali kolejny nowoczesny wóz strażacki, tym razem typu lekkiego wyposażony m.in. w sprzęt z zakresu ratownictwa wodnego.

Nowy samochód uroczyście przekazano strażakom ochotnikom ze Słomnik w niedzielę 30 marca. Zgodnie z przyjętą tradycją była uroczysta msza święta w ich intencji, następnie przemaszerowano pod remizę w asyście Orkiestry Dętej Echo; samochód poświęcił proboszcz parafii w Słomnikach ks. Stanisław Włosowicz, a uroczystego przeglądu pododdziałów i raport od Komendanta Gminnego OSP Adama Przecherki odebrał Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek. Uroczystość prowadził Prezes OSP Słomniki pan Jan Plutecki, który był także głównym pomysłodawcą i inicjatorem tej inwestycji dla jednostki w Słomnikach.

Było to święto strażaków ochotników ze Słomnik, a wzięli w nim udział przedstawiciele OSP z 12 jednostek z całej gminy oraz z gmin zaprzyjaźnionych: jednostki OSP Michałowice, Widoma, Zalesie Iwanowice wraz ze swoimi pocztami sztandarowymi. Byli także przedstawiciele oddziału gminnego PSL. Wśród zaproszonych gości był obecny szef Gabinetu Politycznego mocno związanego z naszym regionem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, pan Łukasz Smółka. W jego imieniu gratulował on nowego nabytku sprzętowego, którego nie byłoby, gdyby nie determinacja i zapobiegliwość strażaków ze Słomnik. Był także obecny Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Radny Powiatowy Włodzimierz Tochowicz, Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek oraz wielu radnych z naszej gminy i księża z parafii ze Słomnik.  Na uroczystość przybyli wysocy przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.  Raport odebrał i przeglądu pododdziałów dokonał zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, był także obecny  nowy Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 mł. bryg. Jacek Hajduk.  Nie zabrakło także Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Iwanowicach Edwarda Stopińskiego. Burmistrz Paweł Knafel, który jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP, dziękując strażakom, podkreśli, że wszystkie jednostki OSP w naszej gminie mają wyposażenie na wysokim poziomie i wciąż są doposażone. – Bez Waszej determinacji i pasji burmistrz niewiele mógłby zdziałać – podkreślił.

Jak tradycja nakazuje nowy samochód strażacki musi mieć swoich chrzestnych. Tak było i tym razem. Chrzestnymi zostali przedsiębiorcy działający w naszej gminie: pan Krzysztof Jarzyna działacz sportowy i prezes drużyny futsalu Lex Kancelaria Słomniki oraz właściciel LEX Kancelarii Odszkodowawczej, pan Józef Bac, przedsiębiorca z Brończyc, współwłaścicielka Firmy Yomnix pani Joanna Pałka, współwłaścicielka Firmy KOEN pani Małgorzata Koenig, przedsiębiorca z Prandocina Wysiołka pani Marzena Bajołek, właściciel Twojej Apteki w Słomnikach pan Janusz Nawrot, przedsiębiorca z Miłocic pan Roman Zaranek i Paulina Krauz właścicielka Zakładu Kosmetycznego ze Słomnik.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, marki Renault Master wyposażony jest w agregat wysokociśnieniowy i 200-litrowy zbiornik wody oraz 20-litrowy zbiornik pianotwórczy, dzięki temu może np. gasić płonące pojazdy. Ponadto na wyposażeniu ma sanie lodowe i koło ratownicze niezbędne do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Galeria zdjęćOSP Słomniki pozyskały środki z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Inwestycja została dofinansowania także z Budżetu Gminy Słomniki. Ogólny koszt samochodu to 170 tys. zł.

Jednostka w Słomnikach posiada 3 samochody do akcji ratowniczo-gaśniczych: oprócz samochodu marki Renault typu lekkiego zakupionego w 2016 r. posiada samochód typu średniego marki Volvo z 2012 r.  oraz pojazd marki Jelcz. Jednostka podobnie jak pozostałe jednostki OSP w naszej gminie jest wciąż doposażona w nowoczesny sprzęt, by jak najlepiej chronić  mieszkańców naszej gminy.