A A A
Wystawa w Wiedniu

Gmina Słomniki jako lider budownictwa pasywnego w Polsce była gościem Światowego FORUM Budownictwa Pasywnego w Wiedniu, zaś z okazji 25-lecia Programu Life podczas uroczystego zjazdu w Brukseli reprezentowała Małopolskę  wraz z Urzędem Marszałkowskim WM.

Gmina Słomniki w gronie 49 samorządów z całego świata

Światowe Forum Budownictwa Pasywnego w Wiedniu, które odbyło się na przełomie kwietnia i maja, to  najważniejsza na świecie konferencja poświęcona budownictwu pasywnemu. Wystawcy z całego świata, a wśród nich czołowi producenci komponentów pasywnych oraz eksperci z bogatym doświadczeniem  spotkali się na największej i najważniejszej tego typu imprezie, aby podzielić się swoimi ostatnimi osiągnięciami i odkryciami oraz komponentami i rozwiązaniami dla budownictwa pasywnego.

Zaproszono burmistrzów i prezydentów  z 49 miast z całego świata, którzy mają znaczące osiągnięcia we wdrażaniu technologii pasywnej w swoich samorządach. W tym gronie znalazł się Burmistrz Paweł Knafel, bowiem Gmina Słomniki jest polskim liderem budownictwa pasywnego w Polsce – obecnie powstaje czwarty pasywny budynek użyteczności publicznej. Ponieważ w wyniku obowiązków zawodowych Burmistrz Knafel nie mógł osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, reprezentował go partner wielu przedsięwzięć pasywnych realizowanych przez naszą gminę, prezes Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego pan Gunter Schlagowski. Odczytał on list od Burmistrza Gminy Słomniki do uczestników konferencji, w którym m.in. nakreślił szereg działań realizowanych przez naszą gminę służących walce o ochronę powietrza. Prezes niemieckiego  PHI - Passivhaus Institut dr Wolfgang Feist, organizator wydarzenia, podkreślił wkład naszej gminy w rozwój oraz propagowanie tej energooszczędnej techniki budowlanej w Polsce, która przyczynia się także do ochrony powietrza i szerzej – środowiska naturalnego.

Gmina Słomniki w Brukseli

Kolejnym prestiżowym wydarzeniem, które odbyło się z naszym udziałem był zjazd partnerów Programu Life w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli; Program Life ma już bowiem 25 lat. Z tej okazji w stolicy Belgii spotkali się wszyscy partnerzy  projektu z całej Europy.

Małopolska jako pierwszy region w Polsce przystąpiła do Programu Life dotyczącego ochrony powietrza. Małopolskę reprezentował Urząd Marszałkowski – koordynator Programu Life oraz Gmina Słomniki – wybrana z pośród kilkudziesięciu partnerów projektu.

Przypomnijmy Program Life koordynuje cały wachlarz działań zmierzających do skutecznego ograniczania zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce. W ramach tego przedsięwzięcia w Małopolsce działa sieć ekodoradców, którzy m.in. propagują wśród mieszkańców wiedzę na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczonego powietrza oraz głównych źródeł niskiej emisji, a przez to mobilizują ich do aktywnego włączenia się w przeciwdziałanie temu zjawisku. Pomagają też mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dotację na wymianę kotłów, montaż OZE.

Więcej o Programie Life – tutaj.