A A A
Wykres wzrostowy

Gmina Słomniki awansowała o 243 pozycje w rankingu „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2016” magazynu „Wspólnota” i obecnie zajmuje 146 miejsce spośród 575 jednostek JST w tej kategorii.

Czasopismo „Wspólnota” najbardziej opiniotwórcze pismo zajmujące się problematyką samorządu terytorialnego przygotowuje takie zestawienia od 2004 r.;  wówczas  Słomniki plasowały się na 389 miejscu. Systematyczny wzrost zamożności gminy trwa od 2010 r. (wówczas 330 miejsce); w 2016 r. doganiamy pierwsza setkę gmin – to awans o 295 miejsca.

Ranking uwzględnia wielkość dochodów własnych gmin oraz otrzymywanych subwencji w przeliczeniu na mieszkańca. W 2016 r. dochody na jednego mieszkańca naszej gminy wyniosły 3035,66 zł. Zestawienie nie uwzględnia natomiast dotacji unijnych, ponieważ wysoka dotacja potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Zastosowana metoda obliczania oddaje najbardziej rzeczywisty obraz stanu finansów samorządu.

– Wyniki tego rankingu obrazują stały postęp w rozwoju naszej gminy – komentuje te dane burmistrz Gminy Słomniki  Paweł Knafel. – Wartościowe jest to że ta progresja, ten wzrost  jest systematyczny i stabilny; świadczy to także o tym, że jesteśmy na dobrej ścieżce dalszego rozwoju.

Cały ranking – http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf