A A A
Święto Niepodległości

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918–1920 przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach.

Jak co roku przedstawiciele m.in. pocztów sztandarowych, władz gminy, radnych i jednostek samorządowych, organizacji partyjnych i społecznych, związków i stowarzyszeń, harcerzy, szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy przemaszerowali z ul. Wolności 4 spod siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach do kościoła pw. Bożego Ciała. Pochód poprowadziła jak co roku Orkiestra Dęta „Echo” ze Słomnik. Mszę Świętą za Ojczyznę koncelebrowali ks. proboszcz Stanisław Włosowicz oraz ks. prof. Jan Janicki. Pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918–1920 poszczególne delegacje, z burmistrzem Pawłem Knaflem i przedstawicielami Rady Miejskiej Marią Jagłą i Ewą Wardą-Kaszubą na czele, złożyły wieńce w hołdzie bohaterom, którzy oddali życie za Ojczyznę. Przemówienie wygłosiła Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach Alicja Biczysko, która mówiła m.in. o nowej, III części „Monografii Słomnik” autorstwa Klaudii Skrężyny, historyka i dziennikarki, przybliżającej historię ważnych miejsc i wybitnych postaci miasta. Orkiestra Dęta „Echo” pod batutą nowego kapelmistrza Krystiana Klimczyka wykonała także wiązankę pieśni patriotycznych.  

Galeria zdjęćW sali kinowej MGCK obyło się przedstawienie patriotyczne w wykonaniu Małej Akademii Przedszkola Origo w hołdzie poległym oraz  spektakl „Pisk Białego Orła” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Kacicach.

Integralną częścią obchodów Święta 11 Listopada był II Bieg Niepodległości, który odbył się w kompleksie leśnym Polanowice-Goszcza, organizowany wspólnie przez Gminę Słomniki i Gminę Iwanowice.