A A A
Siostry Sercanki

W kościele pw. Bożego Ciała w Słomnikach z udziałem pasterza diecezji kieleckiej bpa Jana Piotrowskiego świętowano jubileusz 100-lecia pracy Sióstr ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W niedzielę 28 stycznia w kościele pw. Bożego Ciała w Słomnikach miała miejsce piękna uroczystość 100-lecia obecności Sióstr Sercanek w naszym mieście. Mszę świętą w intencji wspólnoty sercańskiej koncelebrował biskup kielecki Jan Piotrowski z udziałem m.in. kapłanów posługujących w tej parafii – obecnie jak i we wcześniejszych latach.

Ksiądz Biskup, zwracając się do licznie zgromadzonych Jubilatek, życzył im ewangelicznej satysfakcji z posługi w parafii w Słomnikach oraz kolejnych lat owocnej pracy we wszystkich placówkach, gdzie Bóg posłał je do służby innym.

Pięknym momentem uroczystości były życzenia od dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach oraz z Przedszkola w Słomnikach, gdzie siostry sercanki uczą religii. Dzieci wręczały siostrom białe róże i wykonane przez siebie czerwone serca. Życzenia złożył także Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, który wyraził nadzieję na dalszą piękna i owocną pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej. Podziękowania wyraziły także dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, przedstawiciele rodzin i wspólnot naszej parafii.

Oddane dzieciom i młodzieży na przestrzeni 100 lat

Jubileusz 100-lecia sióstr Sercanek w Słomnikach to jednocześnie jubileusz założenia wspólnoty sercańskiej w diecezji kieleckiej. Siostry przybyły na zaproszenie ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Sokołowskiego w 1918 r., gdzie w tzw. wikarówce przy ul. Staszica 10 zorganizowały ochronkę: Przedszkole im. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym kształtowano postawy dzieci według wartości religijnych. W 1924 r. Siostry prowadziły także naukę szycia i robótek ręcznych. Od 1932 r. zajęły się także praniem i reperowaniem bielizny kościelnej z świątyni parafialnej. Taki zakres pracy utrzymywał się aż do II wojny światowej. Liczba podopiecznych bywała różna – jak odnotowano w kronice – dzieci w ochronce było niekiedy do 70, a na kurs szycia, kroju i haftu uczęszczało nawet 45 dziewcząt rocznie. W roku 1938 Siostry prowadziły także półkolonie wakacyjne. Tę tak szeroką działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie Siostry rozpoczęły katechizację dzieci, prowadziły szwalnię w której szyły m.in. kołdry oraz prowadziły cieszące się dużym zainteresowaniem kursy kroju i szycia. Siostry prowadziły też przez kilka lat kuchnię ludową (przy ul. Miechowskiej) dla biednych ze Słomnik i okolicy, w której dziennie żywiły około 100 starszych osób.

Przedszkole sercańskie cieszyło się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców, było dobrze wyposażone w pomoce naukowe, miało bogaty program nauczania. W 1961 r. decyzją władz kuratorium oświatowego przedszkole zostało jednak  zlikwidowane. Było to dla Sióstr duże przeżycie, także dla rodziców dzieci, którzy bardzo cenili zaangażowanie Sióstr w wychowanie ich dzieci.

Galeria zdjęćSiostry przez cały czas prowadziły prace zachrystianek. Rozpoczęły także posługę wśród chorych: odwiedzając oraz służąc umiejętnościami pielęgniarskimi. Siostry nie zrezygnowały z pracy na rzecz dzieci, dlatego ich głównym celem stała się ich ewangelizacja – głównie poprzez katechezę. Okazało się szybko, że przez pracę katechetyczną siostry były blisko społeczności słomnickiej można powiedzieć, że nawet bliżej niż w przedszkolu i miały ogromny wpływ na kształtowanie sumień i postaw swoich uczniów. Siostry katechizowały w salkach początkowo w tzw. organistówce – przybudówce do przedszkola, a od września 1982 r. do 1990 r., w „wikarówce”, a więc w budynku ochronki i domu Sióstr, gdy wyprowadziło się przedszkole państwowe do nowych zabudowań. Siostry katechetki mając stały kontakt z dziećmi w czasie lekcji religii, czy to w salkach, czy od lat dziewięćdziesiątych XX w. w szkole, angażowały je w przygotowanie jasełek, a także sztuk scenicznych organizowanych z różnych okazji. Siostry utworzyły także scholkę dziecięcą, w 2007 r. prężnie rozwinęło się Ognisko Misyjne w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Innym – ważnym owocem obecności sercańskiego charyzmatu w Słomnikach jest dar powołań z terenu naszej społeczności: s. Prezencji Genowefy Żmigrodzkiej oraz dwóch nieżyjących już Sióstr: śp. s. Egidii Magdaleny Piwowarskiej i  s. Pauli Leonardy Sosnowskiej.