Drukuj
Mapa scalenia

Właściciele gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach wybrali Radę Scalenia i Podziału Gruntów, której zadaniem jest współpraca z Gminą Słomniki  w procedurze scalenia.

Właściciele działek przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach po raz kolejny spotkali się z władzami Gminy Słomniki, tym razem w celu wyłonienia Rady Scalenia i Podziału Gruntów przy ul. Poniatowskiego. Spotkanie odbyło się 16 kwietnia na Sali Obrad UM Słomniki. Głosowanie było tajne; członkami Rady są właściciele omawianych gruntów. Przewodniczącym został Janusz Janicki, a Zastępcą – Leon Pluciński. Podczas spotkania radca prawny Urzędu Miejskiego Krzysztof Dybel przedstawił kompetencje  Rady Scalenia, która  jest organem opiniodawczym i ma współpracować z Gminą Słomniki w procedurze scalania.

Odsłony: 2394