Drukuj
GOPS Słomniki

Osoby potrzebujące opieki, niesamodzielne, mogą skorzystać z pomocy w ramach projektu Małopolski Tele-Anioł.

Projekt zakłada objęcie osób zakwalifikowanych wsparciem w formie teleopieki poprzez wyposażenie ich w opaski bezpieczeństwa służące całodobowej możliwości przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Projekt  skierowany  jest  do  osób  niesamodzielnych mieszkających na  terenie  województwa małopolskiego,  które  ze  względu  na  wiek,  stan  zdrowia  lub  niepełnosprawność  wymagają opieki  lub  wsparcia  w  związku  z  niemożnością  samodzielnego  wykonywania  co  najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. robienie zakupów, przygotowywanie i  spożywanie posiłków,  sprzątanie, poruszanie  się, wychodzenie   z   domu,   ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Szczegóły znajdują się na stronie projektu – tutaj.

GOPS w Słomnikach pomoże wypełnić i złożyć wniosek

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić  formularz dostępny pod artykułem i złożyć w siedzibie GOPS w Słomnikach lub wysłać na adres Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice. Pozostałe adresy, w których można złożyć formularz zgłoszeniowy dostępne są pod tekstem.

Osoby chętne zapraszamy do siedziby GOPS-u w Słomnikach, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz uzyskać komplet informacji o projekcie; adres: Urząd Miejski w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, II piętro, pokój 20 i 27, tel. 123881272, wew. 120 i 127. Więcej o tym na stronie GOPS w Słomnikach – tutaj. 

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odsłony: 2541