A A A
OSP Miłocice

17 czerwca w Miłocicach odbył się jubileusz OSP Miłocice połączony z poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystości zainaugurowane zostały mszą świętą polową, którą odprawił ks. Adam Dziadek z parafii pw. Bożego Ciała w Słomnikach. Poświęcił on także nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, który od roku służy strażakom w akcjach ratowniczych. Gmina Słomniki pozyskała na niego dotacje z projektu Bezpieczna Małopolska. Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy typu średniego, z napędem 4x4, zbiornikiem wody o pojemności 3 tys. litrów oraz zbiornikiem  300 litrów na środek pianotwórczy; wyposażony jest we wciągarkę 8 ton i maszt oświetleniowy; więcej o nim – tutaj.

Jubileusz był dobrą okazją, by przypomnieć ważniejsze wydarzenia w 85-letniej historii strażaków ochotników z Miłocic; przedstawił ją Prezes OSP Adam Przecherka. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłocicach powstała w 1933 r. w wyniku wspólnych działań mieszkańców w obliczu dużego pożaru we wsi. Po II wojnie światowej sukcesywnie jednostka się rozwijała i doposażała, m.in. wybudowano zbiornik wodny, remizę strażacką, otrzymano motopompę M-200, a w 1966 r. – pierwszy strażacki samochód marki Dodge 314. W 1997 r. została ona włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co wiązało się z nowymi wyzwaniami. W 2004 r. jednostka weszła w skład Kompanii WAWEL Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W kolejnych latach strażacy z Miłocic pozyskali kolejne samochody pożarnicze, remiza została ztermomodernizowana  i wyremontowana wewnątrz. Obecnie w budynku planowane jest wykonanie centralnego ogrzewania z ekologicznym kotłem na pelet, co pozwoli ograniczyć koszty utrzymania budynku z korzyścią dla środowiska. W jednostce służą kobiety, które w zawodach sportowo-pożarniczych od lat zdobywają czołowe miejsca. Strażacy z Miłocic biorą udział w najważniejszych akcjach w naszym regionie, m.in. podczas powodzi w 2010 r.

85-lecie świętowali mieszkańcy, strażacy i przybyli goście. Wśród uczestników byli m.in.: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała, Wiceprezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Leszek Zięba, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP , Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Radni Powiatu Krakowskiego Krzysztof Malik i Włodzimierz Tochowicz, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP Mł. Asp Szymon Zioło, Radni Rady Miejskiej w Słomnikach z Przewodniczącym Grzegorzem Płażkiem na czele, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach kom. Marek Kyzioł, Dyrektor MGCK Alicja Biczysko,  Kierownik ŚDS Świt Anna Mędrala, Prezes LKS Jantar w Miłocicach Konrad Stefańczyk, sołtysi Miłocic i Wesołej oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z naszej gminy i gmin zaprzyjaźnionych.

Galeria zdjęćWręczono także odznaczenia i medale dla zasłużonych w służbie lokalnej społeczności druhen i druhów z OSP Miłocice. W podziękowaniu za służbę oraz społeczną pracę w rozwój ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano 4 druhów, Srebrnym Medalem – 6 druhów, Brązowym Medalem – 5 druhów, Odznaką Strażak Wzorowy – 9 druhów. Odznakę za Wysługę Lat otrzymali wszystkie druhny i druhowie w tym jeden za 60 lat służby.  Brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymało 6 druhów z Miłocic. Zarząd OSP Miłocice w podziękowaniu za wieloletnia służbę na rzecz jednostki uhonorował pamiątkowymi statuetkami 8 druhów w tym Komendanta Gminnego Adama Przecherkę. Pamiątkową statuetkę za wieloletnią owocną współpracę od druhen i druhów z OSP Miłocice otrzymał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Burmistrz Paweł Knafel.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich przybyłych na uroczystość.

FOTO MGCK w Słomnikach