A A A
Spotkanie w sprawie S7

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne ważne spotkanie dotyczące trasy S7, odcinka od Krakowa (węzeł Igołomska) do granicy z województwem świętokrzyskim, biegnącego przez Gminę Słomniki.

Do Warszawy udała się grupa samorządowców z Małopolski, w tym burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, którzy wraz z posłem Józefem Lassotą aktywnie włączają się w działania na rzecz powstania trasy.

 

Sprawa powstania odcinka tej drogi ekspresowej jest kluczowa dla naszej gminy. Zarówno dla mieszkańców — pozwoliłaby odciążyć Słomniki od nadmiernej ilości pojazdów, szczególnie tirów, po przedsiębiorców, dla których szybki i sprawny dojazd stanowi jeden z najistotniejszych elementów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Także pozyskanie nowych inwestorów ściśle się z tym wiąże.

Delegacji z Małopolski udało się uzyskać zapewnienie, że rozpatrywanie przez GDDKiA skarg mieszkańców Poradowa dotyczących zmiany 4-kilometrowego odcinka trasy w obrębie ich miejscowości zakończy się w ciągu najbliższych tygodni. Jest to konieczne do ostatecznego zatwierdzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji, eksploatacji i późniejszego użytkowania drogi.

Ponadto wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę badań archeologicznych , które mają się rozpocząć za zgodą właścicieli działek na terenach ich gruntów. Więcej o tym w artykule — tutaj.

GDDKiA w Krakowie przystępuje do opracowania „programu funkcjonalnego” dla tego odcinka trasy, który będzie stanowił podstawę do ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj”. Program funkcjonalny stanowi podstawę merytoryczną, min. zawiera rozwiązania komunikacyjne dla przyszłego wykonawcy, wyłonionego na drodze przetargu, który ma być ogłoszony w 2017 r.

Będziemy na bieżąco informować o kolejnych działaniach mających na celu powstanie odcinka drogi S7.