A A A
Spotkanie w MGCK

W czwartek, 16 kwietnia, w Centrum Kultury w Słomnikach odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy Rynku w Słomnikach. Zapraszamy do dalszego składania swoich uwag i opinii.

W spotkaniu uczestniczyli autorzy projektu z firmy WSPROJEKT Wojciech Sakłak. Przedstawili oni główne założenia koncepcji odnowy centralnego punktu naszego miasta, swoje pomysły na jego zagospodarowanie.

 

— Chcieliśmy, aby Rynek stal się miejscem spotkań, lokalnych imprez, aby mógł być wizytówką miasta— powiedział autor projektu Wojciech Sakłak.

Dyskusja była gorąca, pomysłów i uwag do wstępnego projektu nie brakowało. Wiele kontrowersji wzbudzają liczne miejsca parkingowe w obrębie Rynku i plany rezygnacji z części terenów zielonych na rzecz poszerzenia płyty Rynku, która zostałaby zagospodarowana.

Burmistrz Paweł Knafel, który przewodniczył spotkaniu, podkreślał, że jest to wstępny projekt, który będzie podlegał modyfikacjom. — Mieszkańcy mają realny wpływa na ostateczny kształt tej koncepcji — dodał.

Wiele miejsc parkingowych będzie miało ograniczenia czasowe, jakie? — pozostaje do ustalenia. Jak podkreślił Burmistrz, osoby, które chcą załatwić sprawę w Rynku, muszą mieć możliwość swobodnego zaparkowania.

Terenów zielonych, jak widać na załączonych wizualizacjach, wciąż pozostaje wiele, jednak chcąc, aby Rynek zyskał na funkcjonalności, trzeba z części drzew zrezygnować.

Zapraszamy mieszkańców do dalszego składania uwag i pomysłów poprzez wypełnianie formularza. Formularze te w formie papierowej znajdują się także w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Można je znaleźć na stoliku na parterze i na I piętrze obok sekretariatu.

Formularze można składać w Urzędzie Miejskim do specjalnie na ten cel przygotowanej urny oraz przesyłać za pośrednictwem strony internetowej slomniki.pl. Termin nadsyłania i składania formularzy — 31 maja 2015 r.

Niżej przedstawiamy Państwu ciekawe opinie mieszkańców, którzy podzielili się dotąd swoimi pomysłami. Na uwagę zasługuje w szczególności opinia Pana Jana Beliczyńskiego, który przekazał swoje propozycje m.in. z użyciem zdjęć.