Drukuj
Program LIFE

Gmina Słomniki należy do grona 38 małopolskich gmin, które podpisały porozumienie dotyczące Programu „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisano porozumienie dotyczące programu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 38 małopolskich gmin, w tym Gmina Słomniki, wspólnie wystąpiło o dofinansowanie w wysokości 70 mln zł. Opracowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ma być on jednym z instrumentów w walce o czyste powietrze.

 

Jest to odpowiedź na potrzeby samorządów lokalnych w celu osiągnięcia realnych rezultatów w walce o czyste powietrze.

— Będziemy mogli zatrudnić ekodoradcę z ponad 90-procentowym dofinansowaniem, który będzie koordynował wszelkie działania związane z realizacją nowego programu w Gminie Słomniki —powiedział burmistrz Paweł Knafel, który reprezentował Gminę Słomniki i podpisał porozumienie dotyczące programu LIFE. — Będzie on odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących ochrony powietrza poprzez wnioski aplikacyjne związane z pozyskaniem środków unijnych na montaż odnawialnych źródeł energii, np. wymianę pieców, kolektory słoneczne czy fotowoltaika. Osoba ta zajęłaby się więc analizą ankiet składanych przez mieszkańców —Ekodoradca odpowiedzialny by był także za sferę edukacyjną, za przekonywanie mieszkańców do działań proekologicznych, mających na celu poprawę jakości powietrza — dodał.

Powołanie ekodoradcy byłoby możliwe już na początku przeszłego roku.

Założenia projektu LIFE:

Zakładane efekty projektu zintegrowanego LIFE to:

Źródła finansowania to: program LIFE (ok. 41 mln zł), NFOŚiGW (ok. 20 mln zł), WFOŚiGW w Krakowie (ok. 4 mln zł) oraz środki własne beneficjentów (ok. 5 mln zł).

Zdjęcia: malopolskie.pl

Odsłony: 4129