A A A
Podsumowanie 2019

Rok 2019 r. obfitował w inwestycje przyczyniające się do rozwoju Gminy Słomniki.  Zobacz podsumowanie najważniejszych działań, projektów oraz wydarzeń minionego roku.

 

Wydatki na inwestycje w 2019 r. wyniosły 22,6 mln zł,

w tym aż 12,6 mln ze środków zewnętrznych.

 
 
 
 

Pozyskane środki na rozwój gminy pochodzą z:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Bank Spółdzielczy w Słomnikach

Inwestycje zrealizowane w 2019 r. dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym to m.in.:

 • Budowa terenów rekreacji (m.in. skatepark, siłownia plenerowa, alejki spacerowe, parking) nad rzeką Szreniawą przy ul. 3 Maja w Słomnikach; wartość inwestycji 2 849 811,81 zł, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu; wartość inwestycji 629 045,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Budowa parkingów „park&ride” przy stacjach PKP Słomniki, Słomniki Miasto, Niedźwiedź, wartość inwestycji 3 076,261 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
 • Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin; wartość inwestycji 123 159,10 zł, dofinansowanie z programu Remizy Małopolskie
 • Prace konserwatorskie przy nagrobku z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego oraz odnowa nagrobka z 1868 r. Mateusza Grzybczyka na cmentarzu parafialnym w Słomnikach, łączna wartość 14 459,08 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu Małopolska Pamięta

 

Bezpieczeństwo na drogach

 W 2019 r. na inwestycje drogowe poprawiające komfort jazdy kierowców

i bezpieczeństwo pieszych wydano 7,9 mln zł.

Powstało ok. 500 nowych miejsc parkingowych.

 

Najważniej inwestycje drogowe zakończone w 2019 r.:

Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin, inwestycja wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wartość inwestycji 391 984,17 zł

Remont drogi gminnej nr 601822K ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki, inwestycja wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wartość inwestycji 322 159,09 zł

Remont drogi powiatowej nr 2139K w m. Zagaje Smrokowskie; wykonany w ramach Inicjatyw Samorządowych, wartość inwestycji 655 574,43 zł

Remont drogi powiatowej nr 2141K w m. Kacice wykonany w ramach Inicjatyw Samorządowych, wartość inwestycji 154 370,35 zł

Remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice wykonany w ramach Inicjatyw Samorządowych 260 550,41 zł

Remont drogi rolniczej w m. Prandocin Iły (Sosnówka – Prandocin Iły) w ramach  FOGR, wartość inwestycji 252 205,63 zł

Parkingi

Parking przy szkole w Prandocinie, wartość inwestycji 120 622,49 zł

Parking przy szkole w Waganowicach, wartość inwestycji 92 354,78 zł

Parking przy drodze kocmyrzowskiej przy przystanku MPK w Ratajowie, wartość inwestycji 52 038,51 zł

Parking przy stadionie w Polanowicach, wartość inwestycji 117 771,51 zł

Parking przy drodze krajowej nr 7 w Prandocinie, wartość inwestycji 134 792,07 zł

Parking przy stacji PKP Smroków, wartość inwestycji 97 490,96 zł

Parking „park&ride”  przy stacji PKP Niedźwiedź, wartość inwestycji 999 375,00 zł

Parking „park&ride” przy stacji PKP Słomniki, wartość inwestycji 1 242 779,86 zł

Parking „park&ride” przy PKP Słomniki Miasto, wartość inwestycji 465 586,01 zł

 Trzy parkingi PKP w systemie park&ride, stacje Niedźwiedź, Słomniki Miasto, Słomniki, oferują podróżującym pociągami:

•                    155 miejsc dla samochodów i motocykli

•                    90 miejsc dla rowerów

•                    9 miejsc dla osób niepełnosprawnych

•                    14 miejsc w systemie krótkiego postoju kiss&ride

•                    parkingi oświetla 21 energooszczędnych lamp solarnych z turbiną

Galeria zdjęć Chodniki

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w Wesołej i Miłocicach – etap II, wartość inwestycji 321 069,34 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w Brończycach, wartość inwestycji 172 721,64 zł

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w Waganowicach, wartość inwestycji 175 721,63 zł

Inne inwestycje drogowe:

Wykonanie 6 nowych wiat przystankowych w miejscowościach: Orłów (2 wiaty), Prandocin (1 wiata), Wesoła (2 wiaty), Ratajów (1 wiata), wartość inwestycji 32 580 zł

Budowa w formie „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach SPR; wartość inwestycji 1 707 240 zł

Ponadto:

 • Wykonano wycinkę drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1261K Prandocin – Muniakowice – Janikowice
 • Wykonano oznakowania poziome w ciągu dróg powiatowych: 1261K Prandocin – Muniakowice – Janikowice; 1260K Prandocin („Borek”); 2162K Wężerów – Prandocin Iły
 • Zamontowano bariery chodnikowe na długości ok. 50m w ciągu nowo wykonanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1261K w Prandocinie od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 7
 • W miejscowości Lipna Wola została wyrównana droga polna na długości ok. 400mb, zniszczona po opadach deszczu.
 • Utwardzono drogę dojazdową do pól w m. Czechy „ganek” na długości ok 220 mb
 • Utwardzono pobocze drogi gminnej nr 601786K w m. Prandocin Wysiołek

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

Budowa w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” ciągów pieszo-rowerowych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości 80 procent:

 • przy ul. Kolejowej w Słomnikach; wykonawca F.H.U. ,,Mol-Bud" Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów; wartość 884 400 zł,
 • od ul. Słonecznej do ul. Poniatowskiego wraz z miejscami postojowymi w Słomnikach; wykonawca P.P.H.U. Bud-Rys Łukasz Bazior, ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów; wartość 492 000 zł,
 • pomiędzy ulicą Okrzei a ulicą Kolejową w Słomnikach; wykonawca P.H.U.P. MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał Nasiechowice 31, 32-200 Miechów; wartość 1 929 870 zł.

Inwestycje krajowe: rozpoczęcie w systemie  „Zaprojektuj i wybuduj” budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma – Szczepanowice

Najważniejsze inwestycje drogowe planowane na rok 2020

Przygotowano i złożono wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie inicjatyw samorządowych na 2020 r:

 • remont nawierzchni drogi Prandocin Wysiołek – Prandocin
 • remont ul. Poniatowskiego od E7 do ul Batorego
 • budowa chodnika w Waganowicach
 • przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Smrokowie
 • przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wężerowie

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania:

 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach
 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach
 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 • Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w Brończycach i Waganowicach
 • Modernizacja układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach

Nowe oświetlenie

Dobudowa oświetlenia drogowego za łączną kwotę 44 230,97 zł:

 • Brończyce – 2 lampy
 • Wesoła – 3 lampy
 • Waganowice – 2 lampy
 • Prandocin Iły (Marancja) – 5 lamp

Dobudowa lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie gminy Słomniki za łączną kwotę 44 999,55 zł:

 • Prandocin Wysiołek wzdłuż E7 – 4 małe lampy,
 • Wężerów Dolny 2 lampy,
 • Smroków parking przy stacji PKP 2 lampy,
 • Polanowice przy przystanku na Kocmyrzowskiej 1 lampa,
 • Januszowice przy stawie 1 lampa

 

Inne inwestycje

 Największą inwestycją poszerzającą strefę rekreacji i sportu w gminie Słomniki była budowa nowoczesnego skateparku, siłowni zewnętrznej z terenami spacerowymi.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 75 %.

 

Budowa skateparku i strefy rekreacji na ul. 3 Maja w Słomnikach, wartość inwestycji 3 043 572,64 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze; wartość inwestycji 629 045,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin – Remizy Małopolskie, wartość inwestycji 124389,10 zł

Remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach – stare przedszkole, wartość inwestycji 90 049,80 zł

Budowa wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Waganowicach, wartość inwestycji 38 130,01 zł

Prace konserwatorskie przy nagrobku z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego oraz  odnowa nagrobka z 1868 r. Mateusza Grzybczyka na cmentarzu parafialnym w Słomnikach, łączna wartość 14 459,08 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu Małopolska Pamięta 7 187,85 zł

Montaż piłkochwytów  na boisku  sportowym w Wężerowie oraz zakup i montaż kontenera socjalnego dla sędziów, wartość inwestycji 12 286, 02 zł

Pozostałe:

 • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów na parterze budynku socjalnego przy ulicy T. Kościuszki 53 w Słomnikach dla osób niepełnosprawnych
 • Montaż piłkochwytów  na boisku trawiastym LKS Słomniczanka
 • Remont kuchni oraz posadzki dużej sali w budynku świetlicy w Janikowicach

Inwestycje w realizacji

 • Rozpoczęcie budowy szkoły w Niedźwiedziu; wartość inwestycji  19 939 881 zł, pozyskane środki w ramach pożyczki na rewitalizację w MARR, trwają starania o pozyskanie kolejnych środków
 • Modernizacja w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu; wartość 528 900 zł
 • Ogłoszono przetarg na budowę kąpieliska w Januszowicach
 • Pozyskano dofinansowanie na rewitalizację terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W 2019 r. inwestycje wodno-kanalizacyjne wyniosły 2 mln 600 tys. zł

W 2020 r. ich realizacja wyniesie 3 mln 150 tys. zł 

 

Zakończone:

Budowa kanalizacji łączącej ul. Poniatowskiego z ul. św Jana Pawła II; wartość 274 996,27 zł

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej fi 300 dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko-Kacice-Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiłek, Januszowie, Kacice”; wartość 353 060 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszowicach, Prandocinie Wysiołku, ul. Mirka w Słomnikach, zrealizowano etap I – wykonano odcinek Prandocin Wysiołek; wartość etapu I 1 mln zł

Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice etap I; wartość etapu I 1 400 000 zł

W realizacji:

Budowa ujęcia wody w Wężerowie, wartość 350 000 zł

Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice etap II; wartość całej inwestycji 2 560 316 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszowicach, Prandocinie Wysiołku, ul. Mirka w Słomnikach etap II; wartość całej inwestycji ok. 2 500 000 zł.

Ogłoszono przetarg na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Ogłoszono przetarg modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach

Ochrona środowiska

Usunięto 100 ton azbestu za łączną kwotę 40 000 zł.

Dofinansowano wymianę 28 kotłów na łączną kwotę 318 000 zł: 14 pieców na gaz i 15 na ekogroszek

Od styczna 2020 r. do tej pory wymieniono 28 pieców na łączną kwotę 295 000 zł: 17 na ekogroszek i 11 na gaz.

Mieszkańcy od 2019 r. mogą uzyskać pomoc u ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach w wypełnianiu wniosków do programu programu Czyste Powietrze: na podstawie porozumienia podpisanego 12 lipca z WFOŚiGW w sprawie programu Czyste Powietrze.

Ekodoradca udziela informacji dotyczącej programu  Mój Prąd: dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10kW, 50% kosztów i nie więcej niż 5 000 zł

Odnawialne Źródła Energii

W ramach projektu 41 gmin pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii podpisano 126 umów z mieszkańcami, 90 wniosków znajduje się na liście rezerwowej

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania: zinwentaryzowano 70% wszystkich adresów w gminie.

Kontrola palenisk

 • Łączna liczba przeprowadzonych kontroli palenisk domowych w roku 2019 wyniosła 95; w 2020 r.: 3
 • Wykryte nieprawidłowości: 14
 • Pobrane próbki: 18
 • wykazane w ekspertyzach spalanie śmieci: 6 (skierowane zawiadomienia na Policję w celu ukaraia sprawców wykroczenia)

Działania oświatowe

W 2019 r. łącznie na działania w dziedzinie oświaty wydano ok. 24 mln 400 tys. zł; m.in. w efekcie takich nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie systematycznie poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Słomniki, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

Pomoc społeczna

Program 500 plus: w 2019 r. z programu w naszej gminie skorzystało 1552 rodzin;  liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła  2575; wypłacono świadczenia na kwotę ok. 12 000 000 zł.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”: skorzystało z niego 157 dzieci i 120 dorosłych w formie posiłków i bonów na zakup żywności. Łączna kwota to ok. 240 000 zł, z czego dotacja to ok. 165 000 zł

Świadczenia rodzinne: skorzystało ok. 800 rodzin, w których przyznano świadczenia 1285 osobom na łączna kwotę 3 150 000 zł.

Świadczenie Dobry Start: wypłacono 1700 świadczeń (jest to też liczba dzieci) w kwocie 300 zł, łącznie wypłacono 510 000,00 zł.

Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci i młodzieży.

Mam Cel – projekt aktywizacji społeczno-zawodowej klientów GOPS – projekt dla 35 osób, w roku 2019 – 3 osoby skutecznie się zaktywizowały poprzez podjęcie stałego zatrudnienia.

12 miesięcy ze zdrowiem psychicznym – realizowano spotkania edukacyjne dla różnych grup odbiorców (w tym dla młodzież z gminnych szkół), grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Policja otrzymała wsparcie finansowe na dodatkowe patrole na terenie gminy Słomniki, wysokość 15 000 zł,

oraz na działania w ramach Funduszu Wsparcia Policji, wysokość 17 500 zł

OSP: Remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin – Remizy Małopolskie, wartość inwestycji 124 389,10 zł

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP - wartość 97 600 zł

Badania lekarskiej strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych - wartość 22 600 zł

Strażacy doskonalili swoje umiejętności podczas:

 • Ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Słomniki wraz z jednostką JRG 7 Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa na terenie parafii pw. Bożego Ciała w Słomnikach
 • Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Prandocinie
 • IX Powiatowych Zawodów sportowo-Pożarniczych w Niedźwiedziu

Najważniejsze wydarzenia

Nagrody:

Lider Małopolski dla Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach przyznane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Lider konkursy „Innowacje w świecie samorządów” przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Politechnikę Krakowską

Odznaczenie dla Komendanta Gminnego OSP Adama Przecherki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Ministra Spraw Wewnętrznych

Wybrane wydarzenia 2019:

 • XII Małopolskie Święto Czosnku w Prandocinie
 • Święto Czekolady z Orzechami w Słomnikach
 • W ramach działań edukacyjnych i promujących ochronę powietrza odbyły się: Mobilna ekspozycja dot. przyczyn niskiej emisji – warsztaty dla mieszkańców połączone z nauka palenia w piecach, Europejski Tydzień Mobilności, Dzień Energii Stop smog! podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji w Słomnikach
 • Jubileusz 90 lat służby OSP Niedźwiedź
 • Uroczystość wręczenia 14 Medali za Zasługi dla Obronności Kraju Ministra Obrony Narodowej rodzicom, którzy wychowali więcej niż trójkę dzieci pełniących służbę wojskową
 • Marsz I Kompanii Kadrowej w Słomnikach
 • Małopolski Festiwal Smaku w Słomnikach
 • Dożynki Gminne w Waganowicach
 • 15 lat domu Samopomocy Świt w Miłocicach
 • Odsłonięcie tablicy kapitana Brykalskiego przy strzelnicy sportowej w Słomnikach
 • IV Bieg Niepodległości w kompleksie leśnym Polanowice–Goszcza
 • Wigilia na Rynku w Słomnikach „Podzielmy się świętami”
 • Zakup instrumentów dla orkiestry Echo ze Słomnik
 • Brązowy medal dla futsalistek ze Słomnik w Ekstralidze Futsalu Kobiet
 • Dzięki wspólnym działaniom władz Gminy udało się powstrzymać przeniesienie Wydziału Ksiąg Wieczystych w Słomnikach do Miechowa