A A A
Palenisko

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców  i przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa od 16 stycznia rozpoczynają się kontrole pieców w całej Gminie Słomniki.

Na całym terenie Gminy Słomniki od 16 stycznia ruszają kontrole palenisk domowych. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów.  Przypominamy, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach. Spalanie odpadów jest łamaniem prawa i szkodzi środowisku oraz mieszkańcom, którzy wdychają zanieczyszczone w ten sposób powietrze. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.): kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Szerokie działania w walce o czyste powietrze i w trosce o zdrowie mieszkańców

Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy w większości są świadomi, jak bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia jest spalanie śmieci w piecu. Kontrole to tylko jedno z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez Gminę Słomniki.

Wykaz najważniejszych działań związanych z walką o czyste powietrze:

Program wymiany pieców – przypominamy, że trwa projekt wymiany pieców z Regionalnego Programu Operacyjnego. Uruchamiane będą kolejne programy, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z dofinansowania do wymiany pieców. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Pomiary powietrza – akcja prowadzona we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Więcej o efektach tych pomiarów  – tutaj.

Działania ekodoradcy – W ramach Projektu Life zatrudniony został ekodoradca, który służy pomocą mieszkańcom w działaniach związanych z dbaniem o czyste powietrze. Więcej o jego działalności – tutaj.

Udział w Projekcie Life – 8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisano porozumienie dotyczące Projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Jego głównym cele jest wdrażanie projektów służących poprawie jakości powietrza w Małopolsce. Gmina Słomniki dołączyła do tego przedsięwzięcia. Więcej o tym – tutaj.

Pasywne budynki użyteczności publicznej – budynki  zaprojektowane są tak, aby nie oddawały ciepła na zewnątrz, eliminuje to m.in. problem emisji szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla. Przekłada się to w znaczący sposób na zmniejszenie niekorzystnego wpływu na klimat globalny. To także duże oszczędności dla finansów gminnych, bowiem ogrzewanie budynku pasywnego jest o 50 proc. tańsze niż wybudowanego techniką tradycyjną. W naszej gminie powstaje 4. taki budynek – Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych. Pozostałe 3 to: Hala Rekreacyjno-Sportowa w Słomnikach, Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach, sala gimnastyczna przy szkole w Waganowicach. Więcej o pasywności – tutaj.

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej – Gmina Słomniki skutecznie pozyskując fundusze zewnętrzne, sukcesywnie ociepla i remontuje szkoły, remizy, świetlice i inne budynki użyteczności publicznej. Na termomodernizacje i odnowę szkół i innych budynków użyteczności publicznej tylko w 2016 r. wydano ponad 1 mln zł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN) dla Gminy Słomniki – stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014–2020. Plan ten  pokazuje, w jaki sposób Gmina będzie zmierzać do redukcji niskiej emisji. Plan do pobrania – tutaj.

Akcja usuwania azbestu  – w 2016 r. wywieziono ok. 78 ton bardzo szkodliwego dla zdrowia „eternitu".