A A A
Z lotu ptaka

Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji wkracza w kolejną fazę. W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji z mieszkańcami zostały wyznaczone tereny zdegradowane, które zostaną objęte rewitalizacją.

Na ostatniej sesji w 2016 r. Rada Miejska w Słomnikach podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczono je na podstawie przeprowadzonych analiz zgodnie z wymogami zawartymi w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zawartych w tej ustawie określa „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Słomniki”.

Przypomnijmy: trwa tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponieważ opinia mieszkańców jest niezwykle istotna, przeprowadzono konsultacje społeczne. Po zebraniu opinii i pomysłów mieszkańców w ankietach i formularzach oraz podczas dyskusji na spotkaniu z mieszkańcami powstał Raport z konsultacji społecznych – tutaj.

Jeszcze raz za wszystkie opinie i uwagi naszych mieszkańców serdecznie dziękujemy; zostały one wzięte pod uwagę w wyznaczaniu terenów zdegradowanych, które będą objęte rewitalizacją.

Poniżej w załącznikach wszystkie obszary zdegradowane w Gminie Słomniki. Położone są one w następujących miejscowościach: Słomniki, Prandocin, Niedźwiedź, Czechy, Kępa, Januszowice, Orłów, Waganowice, Polanowice, Prandocin Iły, Ratajów, Zagaje Smrokowskie, Smroków.  

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji i następnych konsultacjach społecznych. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego: Urząd Miejski w Słomnikach, tel. 123881102, wew. 136.