A A A
Spotkanie w sprawie scalania

Właściciele działek przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach chcą przeprowadzenia procesu scalenia swoich gruntów. W Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyło się kolejne spotkanie tych  mieszkańców z przedstawicielami władz Gminy, by przedyskutować wszelkie zawiłości tego dość skomplikowanego przedsięwzięcia.

16 stycznia na sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbyło się spotkanie właścicieli gruntów przy ul. Poniatowskiego z burmistrzem Pawłem Knaflem, zastępcą Michałem Chwastkiem, przewodniczącym Grzegorzem Płażkiem i radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami firmy, która przygotowywała analizę procesu scalenia oraz urzędnikami Urzędu Miejskiego.

Kilka miesięcy temu mieszkańcy wystosowali wspólny wniosek do Burmistrza Gminy Słomniki o rozpoczęcie procesu scalenia gruntów na ul. Poniatowskiego. Obecne spotkanie miało m.in. na celu szczegółowe zapoznanie mieszkańców z tą procedurą, wytłumaczenia wszelkich jej zawiłości i kosztów; była też możliwość swobodnej dyskusji, zadawania pytań.

Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gruntów, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Proces ten wymaga m.in. powołania rady uczestników scalania, która składa się z przedstawicieli wybranych spośród właścicieli działek. Rada będzie współdziałała z Radą Miejska i z właścicielami gruntów. Ważnym elementem dyskusji była kwestia wysokości opłaty adiacenckiej, która będzie dokonywana po uzbrojeniu terenów oraz innych kosztów związanych z scaleniem.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że potrzebne jest kolejne spotkanie informacyjne, gdyż temat ten jest złożony. Jak podkreślał na spotkaniu burmistrz Paweł Knafel, niezwykle ważne jest, by każdy z właścicieli dokładnie wiedział, na czym polega proces scalania, z jakimi kosztami się wiąże.

– Precyzyjna informacja i świadomość wszelkich wydatków jest tu kluczowa, dlatego spotkajmy się ponownie, by wszystko dogłębnie wyjaśnić – dodał. Spotkanie zaplanowano na początek marca.

W załączniku: mapa terenów, które mają zostać scalone.

Załączniki:
Pobierz plik (scalenie_mapka.jpg)Mapa[ ]178 kB2017-01-18 12:34