A A A
Dym z komina

Sejmik Małopolski jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową. Zakłada, że od 1 lipca w całym województwie małopolskim będzie można montować w nowych domach wyłącznie piece do ogrzewania na paliwa stałe, spełniające najwyższe normy emisyjne. Stare kotły muszą zostać wymienione do 2023 roku.

Zgodnie z przyjętym 23 stycznia dokumentem, w Małopolsce nadal będzie można używać paliw stałych do ogrzewania, w tym węgla. Zabronione będzie jednak korzystanie z paliw niskiej jakości: mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 proc.

Nowe przepisy w zakresie wymogów dotyczące paliw wejdą w życie już od 1 lipca. Jeśli chodzi o piece: w nowo budowanych domach i obiektach od lipca będą musiały być montowane kotły grzewcze piątej generacji. Do 1 stycznia 2023 r. mają zostać wymienione wszystkie stare piece, z wyjątkiem pieców klasy 3., 4. I 5., dla których przewidziano 10-letni okres przejściowy, do końca 2026 r. Kominki będą musiały mieć sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Nie trzeba będzie wymieniać kominków już zamontowanych. Żeby spełniały wskazane wymagania dodatkowo należy doposażyć je w specjalne urządzenia zapewniające redukcje emisji pyłu.  

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe na poziomie całego województwa.

Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 33 radnych ze wszystkich klubów sejmikowych.

Więcej o walce ze smogiem w naszej gminie – tutaj.