A A A
Life pod kontrolą

Projekt Life „Małopolska w zdrowiej atmosferze” w Gminie Słomniki jest realizowany zgodnie z założeniami  – taka jest konkluzja po wizycie monitorującej  przeprowadzonej przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w naszej gminie.

Urzędnicy, Stanisław Tworek i Dariusz Kobus monitorzy Projektu Life oraz Piotr Łyczko kierownik projektu działający przy Urzędzie Marszałkowskim WM, kontrolowali, czy zadania założone w Projekcie Life są prawidłowo realizowane od strony merytorycznej i finansowej. Ekodoradca Aleksandra Fraś-Zdeb przedstawiła dotąd wykonane projekty, dotyczące m.in. kontroli domowych pieców, działań promocyjnych, spotkań z mieszkańcami np. podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji czy Białej Niedzieli. Urzędnicy Komisji zwrócili uwagę na potrzebę edukacji dzieci i młodzieży. Zadania te będą wkrótce podjęte przez ekodoradcę. Zwrócili również uwagę na inne przedsięwzięcia, które wpisują się w walkę z zanieczyszczonym powietrzem – m.in. na to, że jesteśmy liderem w budowaniu budynków użyteczności publicznej metodą pasywną.

Więcej o Projekcie Life i walce o czyste powietrze – tutaj.