A A A
Przedstawienie

Wojewoda Małopolski, Starosta Krakowski i wielu innych znakomitych gości spotkało się w Słomnikach, by dziękować mieszkańcom i samorządowcom za organizację Światowych Dni Młodzieży.

W niedzielę 29 stycznia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach  odbyło się widowisko teatralne „Solway natchnienie Trudnego dobra”. Członkowie Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy na podstawie wspomnień robotników fabryki Solvay ukazali wojenne losy Karola Wojtyły. Występ wywołał duże poruszenie wśród publiczności, wprowadził refleksyjny nastrój. Następnie zgromadzeni goście podsumowali ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Przedstawiciel Senatu RP Senator Bogdan Pęk mówił o pokoleniu JPII i wielkim dziedzictwie Papieża Polaka, nawiązując do przesłania widowiska. Wojewoda Józef Pilch podziękował artystom za wspaniały występ i wyrazil wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania młodych z Papieżem oraz za gościnne przyjęcie ponad 700 pielgrzymów w Gminie Słomniki. W podobnym duchu wypowiedział się Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, który zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania nauki papieskiej. Burmistrz Paweł Knafel podziękował Stowarzyszeniu Kolping za przypomnienie dziedzictwa Jana Pawła II i jego drogi do świętości. Podkreślił także, że tak gościnne przyjęcie pielgrzymów w naszej gminie to zasługa głównie mieszkańców i wolontariuszy, którzy bezinteresownie pomagali w przyjęciu młodych.

Galeria zdjęćW spotkaniu udział wzięło wielu innych znakomitych gości; wśród nich: Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara, Radni Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala i Krzysztof Malik, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Wójt Gminy Gołcza Leszek Blacha, Zastępca Burmistrza Gminy Słomniki Michał Chwastek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek, Komendant Komisariatu w Słomnikach Mariusz Gurda, Zbigniew Grzyb Wójt Gminy Iwanowice w latach 2010–2014, Tadeusz Filipek z Firmy Ekler, Radny Adam Grelowski. Przybyli także księża z naszej Gminy: ks. proboszcz Stanisław Włosowicz, ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki, ks. Łukasz Snoch.   

Spotkanie prowadził Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, który wraz z Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga był głównym organizatorem spotkania.