A A A
Palenisko

W trosce o zdrowie mieszkańców  i przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa od 16 stycznia trwają kontrole pieców w całej Gminie Słomniki.

Na całym terenie Gminy Słomniki od 16 stycznia ruszyły kontrole palenisk domowych. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów.  Kontrolerzy sprawdzają, czy nie spalane są odpady, np. lakierowane drewno, plastik i śmieci. Oględzinom podlega również miejsce składowania odpadów komunalnych przygotowanych do oddania. Mieszkańcy są informowani na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi oraz o źródłach powstawania niskiej emisji. Mieszkańcy otrzymują także listę materiałów, które mogą być spalane w domowym piecu, a które są zabronione.

Przypominamy, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach. Spalanie odpadów jest łamaniem prawa i szkodzi środowisku oraz mieszkańcom, którzy wdychają zanieczyszczone w ten sposób powietrze. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.): kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.