A A A
Spotkanie w sprawie scalania

Mieszkańcy ul. Poniatowskiego spotkali się Urzędzie Miejskim w Słomnikach, by rozmawiać o skomplikowanym procesie scalenia swoich działek.

W poniedziałek 27 marca na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyło się drugie spotkanie dotyczące scalenia działek przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach. W dyskusji oprócz mieszkańców ul. Poniatowskiego uczestniczyli burmistrz Paweł Knafel, jego zastępca Michał Chwastek,  Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek, radni ze Słomnik Krzysztof Szaleniec, Robert Perek, Tomasz  Toporek oraz urzędniczy Urzędu Miejskiego, wśród nich geodeta Aleksander Łapiński i prawnik Krzysztof Dybel. Spotkanie prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Warda-Kaszuba. Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda scalenie gruntów na podstawie doświadczeń gminy Stare Babice. Opłata adiacencka w tamtej gminie, dokonywana po uzbrojeniu terenów, była wyższa od kwoty odszkodowania, które Gmina wypłaciła mieszkańcom w związku z przejęciem terenów pod infrastrukturę, zaś proces scalenia od momentu przyjęcia stosownej uchwały przez Rade Miejską trwa do 5 lat. W spotkaniu wziął udział geodeta ze Starych Babic, który przeprowadzał proces scalania w tej gminie.

Burmistrz Knafel przedstawił propozycję, która umożliwi zmniejszenie kosztów poniesionych przez właścicieli scalanych gruntów. Zaapelował o głęboką refleksję po tym spotkaniu. Wyraził gotowość do indywidualnych konsultacji z właścicielami gruntów na ul. Poniatowskiego. 

Relacja z poprzedniego spotkania, kliknij – tutaj.