A A A
Peron w Słomnikach

Wkrótce rusza Szybka Kolej Aglomeracyjna . Na odcinku Kraków – Miechów , przez Słomniki kursować będzie łącznie 36 pociągów tj. o 16 pociągów więcej niż obecnie.

Szybka Kolej Aglomeracyjna ruszy 14 grudnia br. W gminie Słomniki pociągi SKA będą się zatrzymywały przy 4 stacjach – Smroków, Słomniki, Słomniki Miasto i Niedźwiedź.

Zanieczyszczone powietrze nad Słomnikami

Z problemem zanieczyszczenia powietrza zmaga się wiele miast i gmin w Polsce. Również w naszej gminie w miesiącach zimowych obserwuje się wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm.

Małżeńskie jubileusze

Dwadzieścia trzy pary małżeńskie z gminy Słomniki, które w tym roku obchodziły 50., 55. oraz 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP.

Jubilatom odznaczenia wręczył burmistrz Paweł Knafel, który pogratulował małżonkom tak pięknego jubileuszu i złożył serdeczne życzenia zdrowia i dalszych wspólnych lat szczęśliwego pożycia małżeńskiego.

11 Listopada

Mimo kapryśnej pogody tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości zgromadziły wielu słomniczan.

Oficjalna część obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła się o godz. 8.45 uroczystym wymarszem spod Centrum Kultury. W towarzystwie Orkiestry Dętej „Echo” z udziałem m.in. pocztów sztandarowych, władz gminy, radnych i przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji partyjnych i społecznych, związków i stowarzyszeń, harcerzy, szkół i przedszkoli oraz licznie zgromadzonych mieszkańców przemaszerowano do kościoła parafialnego.

Szkolenie dla rolników

W Centrum Kultury w Słomnikach miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach programu unijnego „Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2014–2020”.