A A A
Zawody OSP

31 maja br. w Muniakowicach odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których rywalizowały drużyny OSP z naszej gminy.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Drużyny walczyły ze sobą w dwóch konkurencjach — sztafety i bojówki.

Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach

Wczoraj 28 maja na Rynku w Słomnikach odbyły się warsztaty i prezentacja mobilnego laboratorium innowacyjnego budownictwa. Była też możliwość konsultacji z ekspertami.

Klaster edukacyjny

25 maja br. podczas konferencji „Szukasz pracy – zdobądź zawód” zorganizowanej przez Krakowski Park Technologiczny podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest Gmina Słomniki.

Spotkanie w sprawie ogniw

Mieszkańcy, którzy złożyli ankiety OZE, deklarując chęć montażu ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, spotkali się 25 maja br. w sali kinowej Centrum Kultury w Słomnikach w sprawie możliwości dofinansowania inwestycji związanej z instalacją zestawu fotowoltaicznego.

W spotkaniu wzięli udział tylko mieszkańcy, którzy złożyli ankiety Informacyjne dot. instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Klaster edukacyjny

Rozpocznie on swoją działalność 25 maja, podczas organizowanej przez Krakowski Park Technologiczny konferencji „Szukasz pracy – zdobądź zawód”. Gmina Słomniki jest w ten projekt zaangażowana.

13 maja 2015 r. w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się robocze spotkanie członków założycieli, dążących do powołania Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Gminę Słomniki reprezentował Zastępca Burmistrza Michał Chwastek oraz Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Jacek Regucki.