A A A
Saper policyjny

W Zespole Szkół w Smrokowie miały miejsce ćwiczenia antyterrorystyczne na wypadek podłożenia bomby oraz wybuchu pożaru w budynku.

Nowy sprzęt dla strażaków

Jednostki OSP w Niedźwiedziu i Waganowicach otrzymały nowe umundurowanie bojowe zakupione w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”.

Pierwsza Dama

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda spotkała się z uczniami i nauczycielami szkoły w Słomnikach, gdzie m.in. zachęcała młodych do częstego czytania.

Małopolski Festiwal Innowacji

Można było zobaczyć jak działają nowoczesne piece, zasięgnąć fachowej informacji o kolektorach i innych urządzeniach OZE, poznać ofertę finansową WFOŚ-u i szczegóły programu wymiany pieców w naszej gminie.

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Burmistrz Paweł Knafel był prelegentem w panelu „Budynki przyszłości – inteligentne, ekologiczne, realne?” na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy. Jako jedyny samorządowiec w gronie panelistów przedstawiał doświadczenia Gminy Słomniki we wdrażaniu projektów energooszczędnego budownictwa.