A A A
Spotkanie w sprawie S7

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne ważne spotkanie dotyczące trasy S7, odcinka od Krakowa (węzeł Igołomska) do granicy z województwem świętokrzyskim, biegnącego przez Gminę Słomniki.

Do Warszawy udała się grupa samorządowców z Małopolski, w tym burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, którzy wraz z posłem Józefem Lassotą aktywnie włączają się w działania na rzecz powstania trasy.

Oratorium

W krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II koncertem zespołu „Śląsk” uczczono 10. rocznicę śmierci Papieża Polaka. Gmina Słomniki partnerowała temu wydarzeniu.

1 kwietnia 2015 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II odbyło się uroczyste oratorium papieskie pt. „Wielkość w przemijaniu”.

Podwórko NIVEA

Gmina Słomniki przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym nagrodą jest budowa placu zabaw w wyznaczonym przez nas miejscu.

Wskazaliśmy lokalizację na Osiedlu Poetów przy ul. Zygmunta Krasińskiego, działka nr 659/13.

Projekt nowego rynku

Rynek w Słomnikach będzie przebudowywany; zyska zupełnie nowy wygląd. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z wstępną koncepcją zagospodarowania i do składania sugestii i uwag.

Zachęcamy każdego zainteresowanego do podzielenia się swoimi uwagami. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza. Termin składania uwag — 16 kwietnia 2015 r.

Szreniawa

Zapraszamy do zapoznania się z mapami zagrożenia powodziowego dla Szreniawy i jej odnóg.

Szreniawa i jej odnogi w deszczowych okresach stają się znacznym problemem dla mieszkańców naszej gminy — zarówno dla posesji w pobliżu koryta, jak i pól uprawnych.