przemark strażaków przy maszcie flagowym

Strażacy z OSP Słomniki obchodzili w czerwcu jubileusz 140-lecia powstania.

Uroczystości odbyły się na ulicy Wolności 4. Rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. prałata Stanisława Włosowicza, następnie po dotarciu w uroczystym przemarszu - pod przewodnictwem Orkiestry Dętej Echo i z udziałem pocztów sztandarowych OSP z terenu naszej gminy - pod remizę i przy obelisku upamiętniającym bohaterów walk o niepodległość odbyło się przywitanie gości, okolicznościowe przemówienia oraz wręczono medale zasłużonym strażakom, podniesiono także flagę na maszt oraz odczytano historię jednostki.

Wśród gości byli obecni Wicemarszałek Łukasz Smółka oraz członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Żaba,W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPR RP, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPR RP Leszek Zięba, Komendant Miejski PSP w Krakowie Paweł Knapik, Prezes Gminnych OSP i Burmistrz Paweł Knafel, Komendant Gminny OSP Adam Przecherka, radny powiatowy Włodzimierz Tochowicz, radni miejscy z przewodniczącym Grzegorzem Płażkiem na czele, Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, przedstawiciele instytucji gminnych, mieeszkańcy i sympatycy.

Na ręce prezesa OSP Słomniki Jana Pluteckiego członek Zarządu ZOSP RP Łukasz Smółka wręczył medal Polonia Minor dla OSP Słomniki z okazji jubileuszu. Ponadto, odznaki srebrne Krzyża Małopolski, medalami za Zasługi dla Pożarnictwa i odznakami Wzorowy Strażak zostali odznaczeni zasłużeni druhowie. Na walnym zebraniu Prezes Zarządu Gminnego Burmistrz Paweł Knafel i członek zarządu powiatowego OSP i Komendant Gminny OSP Adam Przecherka wręczyli 15 brązowych, 6 srebrnych i 13 złotych odznak dla młodych strażaków "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" oraz  28 odznak za wysługę lat dla zasłużonych druhów.

Jednostka OSP Słomniki liczy 27 mężczyzn i 12 kobiet, posiada liczną 45-osobową młodzieżową drużynę pożarniczą dziewcząt i chłopców. Dysponuje 3 samochodami ratowniczo-gaśniczymi i jest włączono do systemu KSRG. Prezesem OSP jest druh Jan Plutecki, który prowadził uroczystości jubileuszowe.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
Previous Next Play Pause