trójkąt z wykrzyknikiem

W związku ze stwierdzeniem w dniu 1 lipca 2023 r. w miejscowości Dojazdów, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w załączeniu podajemy do wiadomości treść Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego, i Miasta Krakowa.

UWAGA!
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje:
1. Podmioty utrzymujące ptaki ( drób):
- obserwują stan zdrowia i zachowanie zwierząt, za które odpowiadają:
- obserwują zmiany w normalnych parametrach produkcji w zakładach, u zwierząt lub w materiale biologicznym, za które odpowiadają, jeżeli rodzą one podejrzenia, że zmiany te zostały spowodowane chorobą umieszczoną w wykazie lub nowo występującą chorobą;
- zwracają uwagę na nietypowe upadki zwierząt i na inne objawy poważnej choroby u zwierząt, za które odpowiadają.
2. Podmioty oraz inne odpowiednie osoby fizyczne lub prawne:
- niezwłocznie powiadamiają właściwy organ, jeżeli istnieją jakiekolwiek powody, by podejrzewać występowanie u zwierząt choroby kategorii A;
- powiadamiają o nietypowych upadkach zwierząt i o innych objawach poważnej choroby lub o spadku wskaźników produkcji o nieustalonej przyczynie, w celu dalszego dochodzenia, łącznie z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, jeżeli sytuacja tego wymaga.
3. Na podejrzenie wystąpienia grypy ptaków mogą wskazywać następujące objawy kliniczne:
1) wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie apetytu i pragnienia oraz stosunkowo niską śmiertelność,
2) chore ptaki często siedzą lub stoją w półotępiałym stanie, dotykając głowami podłoża,
3) obrzęk i sinica grzebieni i dzwonków, a na ich końcach mogą pojawiać się wylewy krwawe lub wybroczyny,
4) trudności z oddychaniem,
5) obfite łzawienie,
6) wodnista biegunka i nadmierne pragnienie,
7) na nieopierzonych miejscach skóry można obserwować wylewy krwawe,
8) upadkowość w stadzie może osiągnąć 100 %.
9) choroba może jednak pojawiać się w stadach nagle, powodując śmierć wielu ptaków bez uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego
apetytu, stroszenia piór i gorączki,
10) kury nioski mogą początkowo składać jaja o miękkich skorupkach lub pozbawione skorup
(tzw. lanie jaj), następuje spadek nieśności,
11) u brojlerów i indyków objawy HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu, pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost upadkowości, mogą również występować obrzęk głowy i szyi oraz objawy neurologiczne, jak kręcz szyi i ataksja,
12) u gęsi i kaczek okres bezobjawowy może być nawet kilkunastodniowy, częściej niż u innych gatunków mogą występować objawy neurologiczne i niższa śmiertelność.
4. W przypadku podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do:
1) pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;
2) uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o chorobę lub zwłoki zwierzęce;
3) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba;
4) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;

5) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Lublańska 11 31-410 Kraków tel.: 12 411 25 69

Załączniki:
Pobierz plik (Zgłoszenie utrzymania drobiu 1.pdf)Zgłoszenie utrzymania drobiu 1.pdf[ ]333 kB2023-07-24 14:47
Pobierz plik (rozporządzenie wojewody.pdf)rozporządzenie wojewody.pdf[ ]544 kB2023-07-24 14:48