logo Centrum Kultury w Słomnikach

Drodzy Państwo,

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami dotyczącymi pracy Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach oraz Hali Sportowej w Słomnikach informujemy o aktualnych ograniczeniach w działalności obu obiektów.

Poniższe wytyczne i zasady bezpieczeństwa obowiązują do dnia 14 marca 2021r. – link do Rozporządzenia Rady Ministrów.


Aktywności kulturalno - artystyczne

Aktualnie, w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego, na terenie MGCK w Słomnikach odbywają się następujące spotkania, zmierzające do realizacji wydarzeń artystycznych:

  1. Próby zespołów muzycznych działających pod opieką MGCK – spotkania w grupach 3/4-osobowych niezbędne do przygotowania wydarzeń online,

  2. Nagrania w naszym studiu, prowadzące do organizacji wydarzeń online, a konkretnie: projekt muzyczny prowadzony przy udziale Orkiestry Dętej OSP z Prandocina, projekt z zespołem Pawie Oczko ze Szczepanowic, projekt muzyczny „Kto ty jesteś? Polak mały”,

  3. Indywidualna nauka gry na instrumentach (gitarze, ukulele, keyboardzie) - cykl zajęć/prób przygotowujących do wiosennego koncertu Perełki MGCK,

  4. Warsztaty wokalne, warsztaty gitarowe, warsztaty perkusyjne – zajęcia/próby indywidualne mające na celu przygotowanie do wiosennego koncertu Perełki MGCK.

Warsztaty, projekty i inicjatywy, organizowane przez MGCK w Słomnikach w trybie online: zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach (warsztaty języka angielskiego, wykłady dot. historii regionu, zajęcia „Gimnastyka dla seniora”), warsztaty plastyczne Plastyka dla Malucha, warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych, klub rodziców Maluch w Centrum online, cykl „Teoria muzyki na luzie” oraz „Jak to zagrać?”, projekt „Filharmonia” dla dzieci 6+, próby orkiestr dętych będących pod opieką MGCK.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy/animatorzy kultury MGCK w Słomnikach pod numerami telefonów: 12 388 11 49 i 511 338 241.

Aktywności sportowe

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego z przestrzeni Hali Sportowej w Słomnikach korzystać mogą jedynie sekcje sportowe dzieci i młodzieży posiadające licencję/zgodę polskiego związku sportowego.

W związku z powyższym, na terenie Hali Sportowej trenują aktualnie zawodnicy Krakowskiej Szkoły Wushu, zawodniczki Krakowskiej Szkoły Gimnastyki Artystycznej, ATIGI oraz sekcje młodzieżowe LKS Słomniczanki Słomniki.

Przestrzeń Hali Sportowej (w tym: siłownia TKS oraz ścianka wspinaczkowa) nie jest udostępniana klientom indywidualnym i grupom nie posiadającym stosownej licencji.

Zewnętrzne obiekty sportowe

Uwaga – zmiany! Na boisku Orlik oraz na boisku wielofunkcyjnym przy Hali Sportowej w Słomnikach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, możliwe jest uprawianie sportu amatorskiego (grupy nieformalne i klienci indywidualni).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Hali Sportowej w Słomnikach pod numerem telefonu: 508 162 725.