Grafika promująca seanse filmowe

Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza na bezpłatne seanse filmowe:

19 marca PIĄTEK godz. 17.00 seans dla dzieci – klasyka animacji*

23 marca WTOREK godz. 10.00 seans dla maluszków (dzieci 0-3 lat)*

26 marca PIĄTEK godz. 17.00 seans dla młodzieży i dorosłych – buntownicy*

* Parasol licencyjny, z którego korzysta Centrum Kultury w Słomnikach nie pozwala na publikowanie i reklamowanie tytułów filmów, dlatego informacje na temat wyświetlanych filmów i zasad bezpieczeństwa udzielane są telefonicznie (511 388 241), smsowo lub poprzez wiadomość na Facebooku Centrum Kultury

W czasie trwania seansów dbajmy o wspólne dobro – jeśli chcecie odwiedzić Centrum Kultury prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • zdezynfekuj dłonie przed wejściem na salę – dozownik z płynem znajduje się w holu MGCK,
 • noś maseczkę – również w trakcie seansu,
 • zachowaj dystans 1,5 metra, ograniczenie to nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • zapoznaj się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA
 • WYPEŁNIJ I MIEJ ZE SOBĄ OŚWIADCZENIEna wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów kina zakażenia SARS-CoV-2.
  Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie Centrum Kultury. Oświadczenie będzie dostępne także przy wejściu na salę widowiskową w dniu wydarzenia.
  WAŻNEoświadczenie może wypełnić tylko osoba pełnoletnia! Osoba niepełnoletnia musi o podpis oświadczenia poprosić rodzica/opiekuna prawnego.
 • nie spożywaj napojów lub posiłków w czasie trwania seansu

 UWAGA Seanse odwołane z powodu sytuacji epidemicznej