logo budżetu obywatelskiego

Rozpoczęło się głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród 230 projektów są projekty, które dotyczą naszej gminy.

Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – jest ich aż 234. Głosowanie trwa do 14 czerwca, a wyniki poznamy do 22 października.

Kto może oddać swój głos w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na zadanie z subregionu, w którym mieszka. Uwaga: żeby zagłosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce!

Jak można zagłosować?

W tym roku będą trzy możliwości oddania głosu. W obecnej sytuacji, najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą będzie opcja zagłosowania przez internet. 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania.

Internetowa platforma do głosowania będzie sprawdzać na bieżąco, czy wprowadzane przez Mieszkańca dane są poprawne. Jeśli coś nie będzie się zgadzać, osoba głosująca zostanie poproszona o skorygowanie właściwego pola formularza jeszcze przed wysłaniem głosu. Dzięki temu będzie mieć całkowitą pewność, że głos zostanie uznany za ważny.

Wśród projektów są te z terenu Gminy Słomniki.

KOM 1

#4 minuty - podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego

Projekt zakłada zakup i montaż na zewnątrz budynków w miejscach ogólnodostępnych 14 zestawów AED na terenie powiatu krakowskiego w gminach: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Skawina, Słomniki, Wielka Wieś i Zielonki oraz darmowe szkolenia z pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców.

KOM 16

Łączy nas futbol w powiecie krakowskim!

Celem głównym  projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym rozwoju: Słomniczanka Słomniki, LKS Niedźwiedź, Juvenia Prandocin, działających na terenie gminy Słomniki w powiecie krakowskim.

KOM 28

Oswoić emocje

Projekt ma na celu zapewnienie  w szkołach na terenie całej gminy Słomniki opiekę psychologa-psychoterapeuty dla dzieci, zorganizowanie warsztatów dla młodzieży dot. radzenia sobie z emocjami oraz kształtujących umiejętności komunikacji, a także otwarcie dla wszystkich mieszkańców powiatu krakowskiego, miechowskiego oraz proszowickiego punktu oferującego pierwszą pomoc psychologiczną w kryzysie.

KOM 31

Podniesienie szkolenia i rozwoju sportowego, osobistego u dzieci i młodzieży w Gminach Słomniki – Iwanowice

Zadanie dotyczy zwiększenia poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez ofertę całorocznych zajęć sprawnościowych w tym piłkarskich oraz tanecznych oraz wydarzeń sportowych w tym wakacyjny obóz sportowy. Oferta ma w sobie wiele wydarzeń sportowych oraz zajęć sportowych pozalekcyjnych które pozwalają rozwijać sprawność, pasję, i zapobiegać problemom społecznym.

https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/wydarzenia-2021/bo-ma%C5%82opolska-poznaj-bli%C5%BCej-zadania-i-oddaj-g%C5%82os-na-jedno-z-nich

Szczegóły TUTAJ.