kosze na śmieci

Na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń, za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł.

Dzikie wysypisko – abc postępowania

Krok pierwszy: jeśli jesteś świadkiem wyrzucania odpadów w miejscu niedozwolonym – zgłoś to na policję.

Krok drugi: widzisz dzikie wysypisko? Zrób zdjęcia i wyślij za pomocą aplikacji Ekointerwencja.

Aplikację można pobrać na telefon lub uruchomić na stronie: https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja

Krok trzeci: jeśli dzikie wysypisko znajduje się na terenie prywatnym, odpowiedzialnym za jego uprzątnięcie jest właściciel posesji.

Pamiętaj, wysypiska znajdujące się poza granicami gminy należy zgłaszać do właściwego Urzędu Gminy, na terenie którego zostało ono zlokalizowane.

Segreguj śmieci, korzystaj z PSZOK

Korzystaj z PSZOK w Słomnikach, ul. Niecała – możesz tam bezpłatnie pozbyć się odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Po co mam np. trzymać starą szafkę  w garażu, czekając na odbiór wielkogabarytów? Zawieźmy ją na PSZOK! To nic nie kosztuje. Na PSZOK działa również punkt napraw przedmiotów z odzysku.