Rodzina stojąca przed domem

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

W jaki sposób można złożyć deklarację ??

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście u ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pokój nr 38 II piętro lub wysłać listem.

Wzory deklaracji:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pobierz dokument

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pobierz dokument

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja-A-30.06.2021.pdf)deklaracja-A-30.06.2021.pdf[ ]253 kB2021-08-31 12:08
Pobierz plik (deklaracja-B-30.06.2021.pdf)deklaracja-B-30.06.2021.pdf[ ]283 kB2021-08-31 12:08
Pobierz plik (Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-CEEB.pdf)Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-CEEB.pdf[ ]119 kB2021-08-31 12:08