logo GOPS rodzina

Z dniem 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692), zgodnie z którą:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy:

- głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,

i

- zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego !

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022:

- na piśmie (wypełniony i podpisany druk wniosku):

          -   osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach pok. 28

          - pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach,
              ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynkę ePUAP: /SLOMNIKIGOPS/SkrytkaESP.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach tel. 123881272 wew. 128.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc)Wniosek_o_dodatek_węglowy.doc[ ]115 kB2022-08-23 14:11
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf)Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf[ ]216 kB2022-08-23 14:11