Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - teren pod tymczasowy garaż samochodowy - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Słomniki 03.02.2021r.