Informujemy, że Gmina Słomniki uzyskała  dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” udzielane przez NFOŚiGW.

Aby wziąć udział w realizacji projektu, mieszkańcy Gminy Słomniki posiadający odpady pochodzące z działalności rolniczej muszą złożyć deklaracje do pokoju nr 36, II piętro Urzędu Miejskiego w Słomnikach do dnia 31 sierpnia 2023 r. i określić orientacyjną masę posiadanych odpadów rolniczych (folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag).

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę i w terminie o którym będziemy informować telefonicznie.

Planowany termin odbioru to pierwsza połowa września 2023.

Obowiązuje bezwzględny zakaz pakowania do ww. odpadów innego rodzaju odpadów tj. odpadów komunalnych, odpadów organicznych, opakowań po środkach ochrony roślin itd.

Program nie przewiduje dofinansowania do włókniny używanej przy produkcji warzyw.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

W przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy złożyć informację o otrzymanej pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat.

Wzór wniosku z załącznikiem dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Słomnikach oraz na stronie internetowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie_pomoc_de_minimis.doc)Oświadczenie_pomoc_de_minimis.doc[ ]41 kB2023-08-21 12:41
Pobierz plik (Wniosek_folie_rolnicze.doc)Wniosek_folie_rolnicze.doc[ ]35 kB2023-08-21 12:42