herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń)  został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. , poz.1899 z późn. zmn.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zmn)  Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Słomniki przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania:

 

Lp.

Nr działki

Położenie  i opis

nieruchomości

Powierzchnia

I przeznaczenie

Cena dzierżawy

Dzierżawca/ Biorący w użyczenie

Okres

Dzierżawy/ użyczenia

 

1

381/15

Słomniki,

ul. Słoneczna

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

53,00zł

Miesięcznie

plus VAT

Tomasz Świechowski

1.11.2023r.-31.12.2025r.

2.

381/15

Słomniki

ul. Słoneczna

część działki pod garaż będący

własnością

dzierżawcy

53,00 zł

Miesięcznie

plus VAT

 

Dariusz Solarczyk

1.11.2023r.-31.12.2025r.

3.

501/2
501/3

Miłocice

działki pod tymczasowe boisko do piłki, plac zabaw

brak czynszu- użyczenie

Wspólnota Mieszkaniowa w Miłocicach

1.11.2023r.-31.10.2026r.

4.

397/32

Słomniki

działka pod ustawienie kontenerów na odpady

brak czynszu- użyczenie

Spółdzielnia  Mieszkaniowa

Słomniki

1.11.2023r.-31.10.2026r

5

179/1

 Polanowice

1,6140ha, działalność edukacyjno-sportowa

 brak czynszu-użyczenie

Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy „Jakub”

1.11.2023r.-30.06.2033r.

 

Uchwałami:  Nr LI/689/23 , Nr LI/690/23, Nr LI/693/23, Nr LI/694/23   z dnia 21.09.2023r. Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy/ użytkowania  w/w nieruchomości , na czas oznaczony. Uchwałą  Nr XLIX/666/23 z dnia 22.06.2023r. Rada Miejska w Słomnikach wyraziła zgodę na użyczenie dz. 179/1 w Polanowicach, na czas oznaczony. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicę ogłoszeń , na stronie internetowej , BIP, oraz informacja o wywieszeniu wykazu w  Gazecie Wyborczej.

Słomniki  dnia, 28.09.2023r.