Budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy prośrodowiskowej, propagowanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju – to główne cele ogłoszonego właśnie Otwartego Konkursu Ofert ekoMałopolska.

W ramach tegorocznego konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań w trzech priorytetach:

- Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów,

- Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza,

- Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 550 000 zł.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadania jest prawidłowe złożenie oferty do 27 lutego 2024 r.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w naborze!

Źródło: UMWM