herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert Gminy Słomniki na rok 2024.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LII/700/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. Burmistrz Gminy Słomniki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słomniki w trybie w/w ustawy w 2024 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 1_nabór do komisji konkursowej.docx)Ogłoszenie nr 1_nabór do komisji konkursowej.docx[ ]17 kB2024-02-13 09:24