grafika z nazwą raport o stanie gminy 2020

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2020. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas zdalnej XXIX sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29, nr tel. 123881102, wew. 129) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. XXIX sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 czerwca o godz. 10.00.

Raport o stanie gminy Słomniki za rok 2020

Załączniki:
Pobierz plik (Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem.doc)Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem.doc[ ]42 kB2021-05-25 09:20