Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 30 września do 03 października 2022r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Liczba dopuszczonych do przetargu - jedna Firma Danuta Kuflowska

Kwota uzyskana 4040zł.

Przetarg wygrała – Firma Danuta Kuflowska

Informacja będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przez okres siedmiu dni od 21.09.2022r. oraz ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach (www.slomniki.pl)

 

Słomniki 21.09.2022r.