Szanowni Państwo,


Jeśli gościcie obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z wojną, jaka toczy się na terytorium ich kraju - możecie wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie tym osobom zakwaterowania i wyżywienia. Kwota świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.
Aby wystąpić o przyznanie świadczenia, należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikiem (kartą osoby przyjętej do zakwaterowania). Formularze wniosku i załącznika dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64. (II piętro, pok.26)) oraz pod linkiem:


WNIOSEK

Ważne: świadczenia wypłacane są z dołu, czyli za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Prosimy o nieskładanie wniosków na okresy "przyszłe".

Świadczenie przyznane może być nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.