A A A
Droga

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 773 w Miłocicach i Wesołej.  Wkrótce ruszy remont dróg rolniczych w Polanowicach i na trasie  Smroków–Orłów.

Ogłoszono przetarg na przebudowę i remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowościach Wesoła i Miłocice. Inwestycja obejmuje budowę chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji burzowej. Inwestycja jest współfinansowana z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Rozstrzygnięto przetarg na remont dróg rolniczych: „Orłów–Smroków – do gruntów uprawnych” „Polanowice nr ewid. 294 – do gruntów uprawnych”. Inwestycja ma na celu  wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na długości 778 mb na drodze Smroków–Orłów oraz wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na długości 217 mb na drodze nr ewid. 294 w Polanowicach – do gruntów uprawnych”.

Na realizacje inwestycji Gminie Słomniki została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 85 tys. zł, całkowity koszt inwestycji to 218 tys. zł.