A A A
Odbiór promesy

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi modernizację trasy kocmyrzowskiej. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych tego roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów ma objąć m.in. budowę chodników, wymianę nawierzchni, odwodnienie drogi. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie planem prace rozpoczną się wiosną, a skończą jesienią tego roku.

Jest to wspólna inwestycja Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Słomniki. Burmistrz Gminy Słomniki oraz Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Piotr Pałka odebrali z rąk Wicewojewody Piotra Ćwika promesę na przebudowę tej trasy. Dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to prawie 3 mln zł. Całościowy koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln zł, w tym 750 tys. zł z Budżetu Gminy Słomniki.

Fot. Starostwo Powiatowe w Krakowie