A A A
Wymagane dokumenty Dokumenty potwierdzające własność działki oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy względnie inne wyjaśniające sprawę 
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 17,00 zł 
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Niezwłocznie tj. do 14 dni od daty złożenia wniosku z załącznikami nie później niż w ciągu miesiąca.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Halina Bujak
Nr pokoju: 8
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108 lub 109
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2014r., poz. 518),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.),
Uwagi Brak
Oznaczenie karty SG.0143.20.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014